Home

Volkstuindersvereniging " Vreelust"

Welkom

 

Op de website van Volkstuinders Vereniging Vreelust.

 

 

Mocht u na het lezen van deze homepage geïnteresseerd zijn in een tuin, dan kunt u zich aanmelden via ons email. Regelmatig komen er tuinen vrij. Mochten er geen tuinen vrij zijn, dan plaatsen wij u op een wachtlijst.

 

 

Visie en Missie

 

Onze vereniging wil op een plezierige manier leden de gelegenheid geven om het tuinieren als hobby in de ruimste zin van het woord te beoefenen.

 

Daarom verhuurt zij tuinen aan leden, zodat zij planten, fruit, groente en bloemen kunnen telen en op hun tuin en de omgeving ervan kunnen recreëren. Met het geven en organiseren van lezingen wil onze vereniging de kennis hiervan bij onze leden vergroten.

 

Hallo, ik ben de voorzitter...

 

 

En tuinieren is echt een leuke hobby! Hoe leuker je het vindt, des te meer tijd je in deze hobby investeert. Het is ook een hobby die zijn “vruchten” afwerpt.

 

Het is ook een spannende hobby; het vraagt de nodige inzet en creativiteit om je groenten, fruit etc. tegen de verdrukking (onkruid, droogte, natheid, ongedierte) te laten groeien. Maar hoe mooi is het als je op een dag de oogst van al die nijvere arbeid binnenhaalt…..

Om te ervaren wat tuinieren is moet je dat eerst proberen; de praktijk is de beste leermeester. Tuinieren vraag wel enige volharding.

 

Wij hopen u ervan te overtuigen dat tuinieren een leuke hobby is.

Get in Touch

 

Adres: Tjalklaan 5

3044 AZ Rotterdam

 

Email:: info@vtv-vreelust.nl

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.