Home

Volkstuindersvereniging " Vreelust"

Welkom


Op de website van Volkstuinders Vereniging Vreelust.Mocht u na het lezen van deze homepage geïnteresseerd zijn  in een tuin, dan kunt u zich aanmelden via ons email. Regelmatig komen er tuinen vrij.  Mochten er geen tuinen vrij zijn, dan plaatsen wij u op een wachtlijst.Visie en Missie


Onze vereniging wil op een plezierige manier leden de gelegenheid geven om het tuinieren als hobby in de ruimste zin van het woord te beoefenen.


Daarom verhuurt zij tuinen aan leden, zodat zij planten, fruit, groente en bloemen kunnen telen en op hun tuin en de omgeving ervan kunnen recreëren. Met het geven en organiseren van lezingen wil onze vereniging de kennis hiervan bij onze leden vergroten.

Get in Touch


Adres: Tjalklaan 5

3044 AZ  Rotterdam


Email:: info@vtv-vreelust.nl
© Copyright. All Rights Reserved.