Nieuws

Volkstuindersvereniging " Vreelust"

COMISSIE

 

Inkoop en Kantine Commissie

 

De tuinwinkel van Vtv-Vreelust vindt u aan het eind van het pad dat tegenover de kantine van de vereniging loopt. De tuinwinkel verkoopt o.a. gasflessen, tuinaarde, potgrond nog veel meer artikelen voor in en op de volkstuin. De commissie koopt ook benodigdheden voor de kantine en winkel.

 

De tuinwinkel is van 21 maart tot 31 oktober iedere zaterdag geopend van 11.30-14.30 uur. In de zomervakantie zijn er aangepaste openingstijden.

De commissie verhuurd de kantine aan leden en niet leden.

De commissie bestaat momenteel uit:

 

Mevr. R. Rewat

Dhr. Dogan

 

Activiteitencommissie

 

De activiteitencommisie regelt activiteiten ter bevordering van het leden en ter bevordering van het welzijn van de vereniging.

De commissie bestaat momenteel uit:

 

Mevr. C.Koolwijk

Mevr. Y.Ozun ( ondersteund)

 

 

De Tuin commissie

 

De Tuincontrolecommissie bezoekt 2-3 keer per seizoen alle tuinen en controleert of deze voldoen aan de regels van het tuincomplexreglement.

We controleren het verzorgen van de tuin, de heg.

 

Het onderhoud van de tuin gaat altijd voor, ook als u bezig bent met het huisje.

Creëer je eigen paradijs en laat het verzorgen van je tuin altijd voorgaan.

 

De commissie bestaat momenteel uit:

Dhr. A.Ramos

Dhr. Tarik ( Tuin:78)

Dhr. H.Peters ( Tuin:55)

 

Bouw- en technische commissie

 

Deze commissie verstrekt adviezen aan de Bestuur op het gebied van bouwzaken in de ruimste zin van het woord. De bouw en werk commissie is het aanspreekpunt aangaande het onderhoud van het complex en de tuinen.

Deze verzorgd ook de werkbeurten en deelt de werkzaamheden in.

 

De onderhouds- en controlecommissie voert tenminste tweemaal per jaar inspecties uit. Gekeken wordt naar de staat van onderhoud van de tuinhuis van de leden. De opmerkingen van de commissie worden naar de betrokken tuinders gezonden en worden ook op de publicatieborden op het complex opgehangen.

 

In het voorjaar wordt het water aangesloten, dit is een proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. In oktober wordt het water afgesloten en worden de waterstanden van alle watermeters opgenomen door de waterlopers van de commissie.

De commissie bestaat momenteel uit:

Dhr. C.Sanli

Dhr. J.Burggraaf

Dhr. F.Sanli

Dhr. W.Tony

 

 

 

 

NIEUWS EN MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

Tuin keuringen

 

Vanaf eind week 17/18 (29 april tot 8 mei) is de eerste tuinkeuring van dit jaar gepland. Om te zorgen dat we voldoen aan de gemeentelijke en verenigingsregels zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 

•Tuin:beplantingen, “onkruid”, hoogtes , soort.

•Paden:vrij van ”onkruid”, opslag en struiken en takken.

•Afscheidingen:staat, ordentelijk.

•Opstallen:staat, ordentelijk, vergunning.

•Opslag:mest, materiaal, ordentelijk.

U hoeft van uw tuin geen “modeltuin” te maken (mag wel), maar de tuin moet wel de toets van kritiek kunnen doorstaan. Het gaat er om dat u er blijk van geeft, uw tuin c.a. goed en ordentelijk te onderhouden.

Mocht de tuincommissie tot de conclusie komen, dat op grond van bovenstaande beoordeling aanbevelingen tot verbetering, of in het ergste geval uw tuin als geheel wordt afgekeurd, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Vervolgens heeft u 2 weken de tijd om één en ander aan te passen voor een (eventuele) herkeuring.

Wij hopen op uw medewerking en rekenen op uw eigen verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groet,

 

Tuincommissie en bestuur “Vereniging Vreelust”

 

Get in Touch

 

Adres: Tjalklaan 5

3044 AZ Rotterdam

 

Email:: info@vtv-vreelust.nl

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.