Nieuws

NIEUWS EN MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

Tuin keuringen


Vanaf eind week 17/18 (29 april tot 8 mei) is de eerste tuinkeuring van dit jaar gepland. Om te zorgen dat we voldoen aan de gemeentelijke en verenigingsregels zijn de volgende aandachtspunten van belang:


•Tuin:beplantingen, “onkruid”, hoogtes , soort.

•Paden:vrij van ”onkruid”, opslag en struiken en takken.

•Afscheidingen:staat, ordentelijk.

•Opstallen:staat, ordentelijk, vergunning.

•Opslag:mest, materiaal, ordentelijk.

U hoeft van uw tuin geen “modeltuin” te maken (mag wel), maar de tuin moet wel de toets van kritiek kunnen doorstaan. Het gaat er om dat u er blijk van geeft, uw tuin c.a. goed en ordentelijk te onderhouden.

Mocht de tuincommissie tot de conclusie komen, dat op grond van bovenstaande beoordeling aanbevelingen tot verbetering, of in het ergste geval uw tuin als geheel wordt afgekeurd, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Vervolgens heeft u 2 weken de tijd om één en ander aan te passen voor een (eventuele) herkeuring.

Wij hopen op uw medewerking en rekenen op uw eigen verantwoordelijkheid.

 

Met vriendelijke groet,


Tuincommissie en bestuur  “Vereniging Vreelust”


Get in Touch


Adres: Tjalklaan 5

3044 AZ  Rotterdam


Email:: info@vtv-vreelust.nl
© Copyright. All Rights Reserved.